Zwolnienia lekarskie

Zwolnienia lekarskie Warszawa, czyli L4, jest dokumentem, który wydaje tylko lekarz. Dokument ten potwierdza, że dana osoba jest czasowo niezdolna do wykonywania swoich obowiązków i uzasadnia jej nieobecność w pracy.

Elektroniczne zwolnienie lekarskie jest bardzo wygodne zarówno dla pracodawców, jak i pacjentów. Jeżeli pracodawca posiada profil w systemie PUE, pracownik nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu papierowego i nie musi przestrzegać 7-dniowego terminu na jego wydanie. Jeżeli pracodawca nie posiada profilu PUE, lekarz musi wydrukować dla pacjenta elektroniczne zwolnienie lekarskie, a następnie przekazać je pracodawcy zgodnie z przepisami. Wydrukowany dokument musi być potwierdzony pieczęcią i podpisem lekarza.

Jedną z głównych kwestii wśród pracowników jest oczywiście długość zwolnienia lekarskiego i czas jego trwania.

Niewiele osób wie, że zwolnienie lekarskie może być wydane na 3 dni przed badaniem przez lekarza, ale pod pewnymi warunkami. Decyzja o wydaniu takiego dokumentu jest podejmowana przez lekarza jedynie na podstawie faktu, że pacjent był faktycznie niezdolny do pracy na 3 dni przed złożeniem wniosku. Takie zwolnienie lekarskie jest wydawane w wyjątkowych okolicznościach. Wszystko zależy od dostępności warunków, pozwalających lekarzowi mieć pełną pewność co do złego stanu zdrowia pracownika na 3 dni przed zgłoszeniem się pacjenta. Niemniej jednak, lekarz może podjąć taką decyzję.

Zwolnienia lekarskie Warszawa

Polskie prawo pracy przewiduje, że maksymalnie pracownik może otrzymać zwolnienie lekarskie na 6 miesięcy lub 182 dni. Wyjątek stanowią ciąża i gruźlica, dla których dopuszczalny okres ciągłego zwolnienia lekarskiego wynosi do 270 dni. Jeżeli jednak 6 miesięcy nie wystarczy do powrotu do zdrowia, można ubiegać się o urlop chorobowy na kolejne 12 miesięcy. Jeżeli lekarz prowadzący potwierdzi konieczność przedłużenia zwolnienia, dokumentację należy uzupełnić na kilka tygodni przed zakończeniem pierwszego zwolnienia lekarskiego.

Zapisz się na wizytę

    © 2022 Centrum medyczne Warszawa — «Twój Lekarz w Warszawie» | Polityka Prywatności | Polityka Cookies