Centra Medyczne «Twój Lekarz»: WarszawaPoznańWrocławKraków

Wydawanie zaświadczeń i dokumentów

Dokumentacja medyczna jest w Polsce traktowana bardzo poważnie. Odpowiednie dokumenty medyczne są wymagane do nauki, rejestracji dziecka w żłobku lub przedszkolu, do zatrudnienia i dalszej pracy w każdej firmie, a także do uzyskania prawa jazdy czy prawa do posiadania broni.

Poniższe świadectwa medyczne należą do jednych z najbardziej popularnych zaświadczeń

  • zwolnienia lekarskie;
  • zaświadczenia lekarskie dla studentów (086/u);
  • książeczki zdrowia;
  • zaświadczenia o badaniu lekarskim;
  • certyfikaty do uzyskiwania/odnawiania praw jazdy itp.

Zwolnienie lekarskie, czyli L4, jest dokumentem medycznym wydawanym przez lekarza w przypadku choroby w celu uzasadnienia nieobecności w pracy.

Ponieważ w Polsce weszły w życie standardy elektronicznego zarządzania dokumentami, zwolnienia lekarskie są wydawane w formie elektronicznej. Ale czasami konieczne jest, aby lekarz wydrukował ten dokument. W szczególności, należy to zrobić, jeśli:

  • pracodawca nie posiada konta w PUE ZUS (pracodawcy, u których pracuje do 5 pracowników, nie są zobowiązani do jego posiadania), a uzyskanie informacji za pośrednictwem systemu informatycznego jest niemożliwe;
  • jeżeli pacjent przebywający na zwolnieniu lekarskim stracił pracę z powodu innych okoliczności (np. wygaśnięcia umowy), musi on złożyć w ZUS oddzielny wniosek o przyznanie świadczeń i dołączyć wydrukowane zaświadczenie o zwolnieniu lekarskim.

Przyjęcie do szkoły średniej lub wyższej wymaga zaświadczenia lekarskiego dla studenta. Dokument ten potwierdza, że nie ma żadnych przeciwwskazań dla teoretycznego i praktycznego kształcenia przyszłego studenta. Lekarz przeprowadza obowiązkowe badanie lekarskie na podstawie skierowania wydanego przez placówkę edukacyjną, z uwzględnieniem oceny potencjalnych lub istniejących zagrożeń dla zdrowia, w miejscach kształcenia teoretycznego i praktycznego, kursów kwalifikacji zawodowych czy studiów doktoranckich.

Książeczka zdrowia jest wydawana w przypadku, gdy praca związana jest z ciągłym kontaktem z żywnością, lekami, wodą dostarczaną do ogólnej sieci wodociągowej itp. Do jego rejestracji konieczne jest przeprowadzenie badań na nosicielstwo patogenów. Na podstawie wyników badań lekarz wydaje wniosek o obecności lub braku przeciwwskazań do pracy w ogólnej jadalni, gastronomii, produkcji farmaceutycznej lub w innych miejscach, w których obowiązkowa jest rejestracja książeczki sanitarnej.

Certyfikaty badań lekarskich są obowiązkowe dla pracownika i pracodawcy. Certyfikaty wydawane są przez lekarza medycyny pracy na podstawie przeprowadzonych badań profilaktycznych, badania warunków pracy z oceną czynników ryzyka i potencjalnych zagrożeń dla zdrowia pracowników.

Świadectwa do uzyskania/odnowienia prawa jazdy są wydawane osobom ubiegającym się o prawo jazdy oraz kierowcom, którzy przedłużają ważność prawa jazdy. Orzeczenia lekarskie wydawane są na podstawie obowiązkowych badań, które obejmują badanie narządu wzroku, słuchu, układu krążenia i nerwowego, funkcji motorycznych, testów psychologicznych, w tym badań na obecność alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Pełne informacje o naszych usługach można uzyskać online lub telefonicznie.

USŁUGI

© 2024 Centrum medyczne Warszawa — «Twój Lekarz w Warszawie» | Polityka Prywatności | Polityka Cookies