Końcowe badania lekarskie

Szanowni Goście!
Tymczasowo wizyta u lekarza tej specjalizacji nie jest nie jest możliwa.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności

Końcowe badanie lekarskie przeprowadza się na wniosek pracownika, po zakończeniu stosunku pracy. Pracownik ma prawo zażądać takiego badania, jeżeli pracował w warunkach narażenia na działanie substancji rakotwórczych lub pyłów włóknistych. Badanie to pomaga ustalić, czy pracownik zapadł na chorobę zawodową. Wyniki badania są zapisywane w aktach osobowych byłego pracownika.

Zapisz się na wizytę

    © 2021 Twój lekarz — сentrum medyczne Warszawa