Końcowe badania lekarskie

Końcowe badanie lekarskie przeprowadza się na wniosek pracownika, po zakończeniu stosunku pracy. Pracownik ma prawo zażądać takiego badania, jeżeli pracował w warunkach narażenia na działanie substancji rakotwórczych lub pyłów włóknistych. Badanie to pomaga ustalić, czy pracownik zapadł na chorobę zawodową. Wyniki badania są zapisywane w aktach osobowych byłego pracownika.

Zapisz się na wizytę

    © 2021 Twój lekarz w Warszawie