Choroby tkanki łącznej

Choroby tkanki łącznej to rozległa grupa chorób, która opiera się na autoimmunologicznym uszkodzeniu tkanki łącznej.

Obejmują one następujące schorzenia:

  • toczeń rumieniowaty układowy;
  • zespół Sjögrena;
  • stwardnienie układowe;
  • autoimmunologiczne zapalenie mięśni;
  • eozynofilowe zapalenie powięzi;
  • mieszaną chorobę tkanki łącznej;
  • nawracającą polimialgię i zapalenie wielochondrytów;
  • zapalenie skórno-mięśniowe;
  • zapalenie naczyń.

Tkanka łączna jest wsparciem dla całego organizmu, więc jej uszkodzenie ma poważne konsekwencje. W przypadku zmian autoimmunologicznych wpływają one nie tylko na samą tkankę łączną, ale także na otaczające ją narządy.

Objawy zależą od rodzaju schorzenia. Można wyróżnić następujące objawy chorób tkanki łącznej: wysypka na skórze, jej pigmentacja, zanik, zmiany sklerotyczne mięśni i skóry, przewlekły ból, tworzenie się skrzepów krwi, erozja skóry, uszkodzenie przewodu pokarmowego, płuc, serca, nerek.

Diagnoza obejmuje zbieranie wywiadu, badanie, skierowanie pacjenta na badania krwi oraz na markery chorób autoimmunologicznych. Leczenie chorób tkanki łącznej jest zadaniem lekarza reumatologa. Należy pamiętać, że główna przyczyna większości patologii, czyli upośledzenie układu immunologicznego jest prawie niemożliwa do wyleczenia. Jednak przy przestrzeganiu wszystkich zaleceń lekarza, prawdopodobieństwo długotrwałej remisji schorzeń jest bardzo wysokie.

Zapisz się na wizytę

© 2020 Twój lekarz w Warszawie