Siniaki i urazy

Urazy zajmują pierwsze miejsce wśród przyczyn niezdolności do pracy i niepełnosprawności. Najwyższe ryzyko urazów powodowane jest poślizgnięciem się na lodzie oraz aktywnym uprawianiem sportu. Urazy towarzyszą nam przez całe życie.

Urazy są podzielone na grupy w zależności od charakteru czynnika urazowego: termiczne, fizyczne, elektryczne, baryczne i chemiczne.

Pod względem liczby urazów: pojedyncze, wielokrotne i połączone.

Według okoliczności doznania: domowe, sportowe, zawodowe, samochodowe.

Najczęstsze to: siniaki, zwichnięcia, pęknięcia i złamania.

Siniaki to rodzaj uszkodzenia tkanki miękkiej bez wpływu na integralność skóry. Stłuczenie powstaje, gdy przedmiot lub powierzchnia zostanie poważnie tępo uderzona. Siniakom mogą towarzyszyć inne urazy, takie jak złamania, zwichnięcia i skręcenia. Podczas uderzenia dochodzi do przerwania ciągłości małych naczyń – powstaje krwotok podskórny. Objawy urazów zależą od charakteru urazu, wieku, kondycji fizycznej i lokalizacji. Najgroźniejsze są kontuzje brzucha i klatki piersiowej – w takich przypadkach często występują urazy wewnętrzne, które mogą mieć poważne konsekwencje. W przypadku urazów kończyn, może nastąpić oderwanie tkanek miękkich od kości, okostnej, zerwania więzadeł, co jest obarczone trwałym zaburzeniem funkcji ręki lub nogi. Niebezpieczne są również duże i rozległe krwotoki, ponieważ mogą łatwo ulec zakażeniu i ropieniu.

Do lekarza należy udać się gdy:

  • uraz dotyczy stłuczenia brzucha, klatki piersiowej, głowy;
  • urazowi towarzyszy krwotok o średnicy przekraczającej 5 centymetrów;
  • pojawi się narastający bolesny obrzęk;
  • pojawi się obrzęk stawów;
  • nastąpi deformacja kończyn – wydłużenie lub skrócenie;
  • urazowi towarzyszy silny ból;
  • w miejscu urazu występuje brak czucia.

Leczenie urazów i stłuczeń to zadanie lekarza-traumatologa. Im wcześniej rozpocznie się terapia, tym łatwiejszy i szybszy będzie powrót do zdrowia. Kategorycznie niedopuszczalne jest samoleczenie.

Zapisz się na wizytę

    © 2021 Centrum medyczne Warszawa — «Twój Lekarz w Warszawie»