Zaświadczenia do uzyskania / odnowienia prawa jazdy

Aby uzyskać lub odnowić prawo jazdy, należy poddać się specjalnym badaniom lekarskim. Po pozytywnym przejściu takich badań, kandydat uprawniony jest do prowadzenia pojazdu. Badanie lekarskie musi być przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach regulaminowych. Właściwa organizacja procesu przeprowadzania tych badań, pozwala kandydatowi na zrobienie ich podczas jednej wizyty.

Badania lekarskie przeprowadzane są przez lekarzy dyplomowanych, którzy znajdują się na liście lekarzy uprawnionych do wykonywania badań lekarskich kierowców.

W naszej klinice można poddać się badaniom lekarskim dla kierowców kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T (amatorskich), jak również C1, C, C+E, D1, D, D+E (zawodowych).

Zapisz się na wizytę

    © 2021 Twój lekarz — сentrum medyczne Warszawa