Badania wstępne

Zakładowa Służba Zdrowia jest powołana do oceny stanu zdrowia pracownika w celu określenia jego zdolności do wykonywania pracy. Prawo nakłada na każdego pracodawcę obowiązek wyboru placówki medycznej i podpisania z nią umowy o świadczenie usług z zakresu medycyny pracy. Nasza centrum medycznym świadczy kompleksowe usługi z zakresu medycyny pracy, w tym badania wstępne, które są wymagane w następujących przypadkach:

  • zanim pracownik zacznie pracować w nowym miejscu pracy;
  • gdy pracownik zmienia pracę (zmiana szkodliwych czynników);
  • gdy pracownik zmienia pracę (zmiany w zakresie szkodliwych czynników); oraz gdy w miejscu pracy pojawiają się nowe zagrożenia.

Zapisz się na wizytę

© 2020 Twój lekarz w Warszawie