Badania okresowe

Szanowni Goście!
Tymczasowo wizyta u lekarza tej specjalizacji nie jest nie jest możliwa.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności

Wszyscy pracownicy przechodzą okresowe badania lekarskie. Częstotliwość tych badań jest ustalana przez lekarza i zależy od stanu zdrowia i warunków pracy pracownika. Przeprowadzane są okresowe badania kontrolne w celu terminowego wykrywania chorób zawodowych i innych chorób oraz zapobiegania im.

Częstotliwość wykonywania badań okresowych i sposób ich przeprowadzania zależy od dwóch głównych czynników: stanu zdrowia i rodzaju wykonywanej pracy.

Badania okresowe przeprowadzane są nie częściej niż raz w roku i co najmniej raz na 5 lat i polegają na badaniu ogólnym i dodatkowych badaniach w zależności od warunków pracy.


Zalecenia dotyczące dodatkowych badań kontrolnych następującym kategoriom pracowników:

  • Osobom pracującym w hałasie zaleca się wykonanie dodatkowego badania otolaryngologicznego przez pierwsze 3 lata rocznie, a następnie co 3 lata;
  • Osobom narażonym na promieniowanie elektromagnetyczne zaleca się wykonywanie dodatkowych badań neurologicznych i EKG co 4 lata;
  • Spirometria co 2-4 lata jest zalecana dla osób, które mają kontakt z amoniakiem lub chlorem;
  • Osobom pracującym z benzyną zaleca się wykonywanie dodatkowych badań krwi co 2-4 lata;
  • Osobom na stanowiskach kierowniczych zaleca się wykonywanie EKG i badania poziomu cholesterolu co 2-4 lata;
  • Osobom obciążonym stałym i długotrwałym wysiłkiem wokalnym zaleca się dodatkowo przeprowadzanie badania foniatrycznego co 5 lat.

Ostateczną decyzję o częstotliwości badań okresowych zawsze podejmuje lekarz.

Zapisz się na wizytę

    © 2021 Twój lekarz — сentrum medyczne Warszawa