Wyrobienie książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych

Książeczka sanepidowska, czyli książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych, jest dokumentem obowiązkowym przede wszystkim dla osób pracujących w gastronomii, a także dla pracowników, którzy mają do czynienia z dużą liczbą klientów lub pracują z dziećmi.

Książeczka sanepidowska to powszechnie stosowana nazwa tego dokumentu. Obecnie ustawa przewiduje wydawanie świadectw dla celów sanitarnych i epidemiologicznych. Ponieważ jednak ustawodawstwo nie stawia jasnych wymogów dotyczących rodzaju i wyglądu takiego świadectwa, niniejszy dokument został stworzony w formie książeczki.

Książeczka sanepidowska powinna być wyrabiana przez osoby pracujące w branżach, które wymagają wyeliminowania ryzyka przeniesienia choroby. Przeznaczona jest dla osób, które mają kontakt z żywnością w sklepach i zakładach gastronomicznych, w publicznym sektorze wodociągowym, jeżeli pracownik ma kontakt z lekami, w tym dla lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów. Ponadto książeczkę sanepidowską muszą posiadać pracownicy, którzy nie tylko gotują lub sprzedają żywność, ale także myją naczynia lub wszelkie pojemniki w publicznych zakładach gastronomicznych. Obowiązek posiadania książeczki dotyczy również osób pracujących z dziećmi poniżej 6 roku życia.

Dokument ten gwarantuje, że osoba nie jest zakażona i nie jest nosicielem tyfusu A, paratyfusa B lub C, shigelli i salmonelli, gruźlicy i innych czynników chorobotwórczych. W przypadku stwierdzenia obecności jakichkolwiek patogenów w organizmie, dana osoba będzie miała zakaz pracy w zawodzie.

Skierowanie na badanie sanitarno-epidemiologiczne jest dokonywane przez pracodawcę. Próbki są zabierane do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Zebrane próbki muszą być umieszczone w specjalnych pojemnikach. Na wyniki czeka się 1-2 tygodni.

Po otrzymaniu wyników konieczna jest konsultacja z lekarzem medycyny pracy, który po przeanalizowaniu wyników wyda odpowiednie zaświadczenie o zdolności do pracy. Okres ważności książeczki zdrowia jest ustalany przez lekarza medycyny pracy. Zależy on od charakteru pracy i stanu zdrowia pracownika. Ponadto lekarz zdecyduje, czy i kiedy należy powtórzyć badania. Często pracodawcy poszukują pracowników, którzy mają już książeczkę zdrowia. Pomożemy Ci szybko i bez wysiłku wyrobić książkę zdrowia.

Zapisz się na wizytę

    © 2021 Twój lekarz — сentrum medyczne Warszawa