Zaświadczenia lekarskie dla studentów (086/A)

Wnioskodawcy ubiegający się o przyjęcie na studia wyższe i do innych instytucji edukacyjnych muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że nie mają żadnych przeciwwskazań do podjęcia studiów. Skierowanie na badania wydawane jest podczas ubiegania się o przyjęcie na studia. Badania lekarskie mogą być wykonywane przez uprawnionego lekarza medycyny pracy. Zaświadczenie lekarskie należy złożyć u dziekana wydziału lub w sekretariacie uczelni.

Zapisz się na wizytę

    © 2021 Twój lekarz — сentrum medyczne Warszawa