Badania kontrolne

Szanowni Goście!
Tymczasowo wizyta u lekarza tej specjalizacji nie jest nie jest możliwa.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności

Jeżeli pracownik jest niezdolny do pracy (przez okres dłuższy niż 30 dni z powodu choroby), musi zostać poddany badaniom lekarskim w celu ustalenia jego przydatności na danym stanowisku.

Ponadto, pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie czynników rakotwórczych i/lub pyłu włóknistego jest zobowiązany do zapewnienia im badań lekarskich:

  • po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, środkami lub pyłami;
  • po zwolnieniu, jeżeli dana osoba złoży wniosek o przeprowadzenie takich badań.
Zapisz się na wizytę

    © 2021 Twój lekarz — сentrum medyczne Warszawa