Medycyna pracy

Szanowni Goście!
Tymczasowo wizyta u lekarza tej specjalizacji nie jest nie jest możliwa.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności

Medycyna pracy jest częścią medycyny, która bada wpływ warunków pracy na człowieka oraz zajmuje się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób zawodowych. Służba medycyny pracy prowadzi systematyczny monitoring zdrowia pracowników, który pomaga również w identyfikacji szkodliwych czynników występujących w pracy lub jakiejkolwiek innej działalności.

Lekarz medycyny pracy Warszawa Centrum, Śródmieście

W ramach monitoringu lekarz informuje badanych pracowników, jak dbać o ich zdrowie i zapobiegać skutkom działania czynników niepożądanych. Służba ochrony zdrowia pracujących ma również na celu zapewnienie, że pracodawcy poprawią warunki pracy, ograniczając tym samym ryzyko zawodowe.

Zadania służby medycyny pracy są realizowane przez:

 • lekarzy;
 • Pielęgniarki;
 • psychologów;
 • inne osoby posiadające kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań służby.

Działania prowadzone przez służbę medycyny pracy obejmują:

 • pracowników firm;
 • osoby w relacjach biznesowych;
 • osoby wykonujące pracę na zasadzie outsourcingu;
 • osoby narażonych na działanie szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych czynników podczas praktycznego szkolenia w zawodzie;
 • kandydatów na studia licencjackie lub wyższe oraz na kursy doskonalenia zawodowego;
 • uczniów, studentów i stażystów na kursach kwalifikacji zawodowych;
 • Osoby pracujące w czasie odbywania kary w zakładzie karnym lub pod nadzorem policji.

Koszty opieki profilaktycznej świadczonej przez służbę zdrowia, a także badania i testy są pokrywane przez:

 • Pracodawców;
 • szkoły, kolegia, uczelnie wyższe lub organizatorów kursów doskonalenia zawodowego;
 • Pracowników – dla osób pracujących w zakładach karnych, aresztach śledczych lub pod nadzorem policji.

Lekarz medycyny pracy pełni następujące funkcje:

 • Przeprowadza badania profilaktyczne: wstępne, okresowe, kontrolne;
 • Przeprowadza badania prewencyjne dla studentów;
 • nadzoruje warunki pracy i zdrowie osób pracujących na morzu (marynarzy, rybaków), nurków;
 • Przeprowadza badania osób, które zamierzają uzyskać licencję na broń lub już ją posiadają;
 • kontroluje stan zdrowia kierowców.

Nasze centrum medyczne świadczy szeroki zakres usług w dziedzinie medycyny pracy, w tym:

 • badania wstępne;
 • Badania okresowe;
 • badania kontrolne;
 • badania końcowe;
 • badania okulistyczne;
 • oferty dla klientów korporacyjnych.

Pełne informacje o naszych usługach można uzyskać online lub telefonicznie.

USŁUGI

© 2021 Twój lekarz — сentrum medyczne Warszawa