Audiometria

Wraz ze starzeniem się społeczeństwa, pojawia się coraz więcej przypadków pogarszania, a nawet całkowitej utraty słuchu.

Audiometria to badanie, które pozwala ocenić stan słuchu, a także poznać przyczynę jego pogarszania. Podstawą badania jest subiektywna ocena tego, co słyszy pacjent. Jest to bezpieczny test, który nie wymaga żadnych skomplikowanych działań.

Audiometria jest wykonywana w małej kabinie, która nie przepuszcza dźwięków. Pacjent zakłada słuchawki, w których pojawiają się dźwięki o różnej intensywności. Gdy badany usłyszy dźwięk, musi nacisnąć przycisk, po czym lekarz specjalista obniża siłę dźwięku. Badanie trwa 20-30 min.

Istnieje kilka stopni wad słuchu:

 • łagodna utrata słuchu, gdy osoba nie słyszy cichych dźwięków i ma trudności ze zrozumieniem mowy przy poziomie hałasu 30-40 db;
 • średnia utrata słuchu, gdy osoba nie słyszy cichych dźwięków i dźwięków o średniej głośności oraz ma trudności ze zrozumieniem mowy przy poziomie hałasu 40-60 db;
 • głęboka utrata słuchu, gdy dana osoba słyszy tylko bardzo głośne dźwięki, a rozmowy w dużej grupie wymagają znacznego wysiłku, szczególnie przy hałasie 70-90 db;
 • słuch szczątkowy – osoba słyszy dźwięki o natężeniu 100-120 db;
 • głuchota – człowiek nie słyszy dźwięków.

Badanie przeprowadza specjalista, na zlecenie lekarza medycyny pracy lub lekarza otolaryngologa, jeśli ten podejrzewa, że pacjent ma problemy ze słuchem. Do badania stosuje się wysokie i niskie dźwięki, a lekarz określa najcichszy dźwięk, jaki może usłyszeć pacjent.

Głównym wskazaniem do skierowania pacjenta na audiometrię tonalną jest podejrzenie wady słuchu.

Jednak audiometria tonalna jest również wykonywana u pacjentów z chorobami takimi jak:

 • różne urazy głowy;
 • zapalenie opon mózgowych;
 • choroby mózgu, takie jak tętniaki i nowotwory;
 • stwardnienie rozsiane.

Często zdarza się, że pacjent:

 • lepiej rozumie mowę przez telefon niż podczas kontaktu bezpośredniego;
 • głośno słucha muzyki i ogląda telewizję;
 • lepiej słyszy mowę w hałasie niż w ciszy.

Ten rodzaj ubytku słuchu może wynikać z obecności woskowiny w uchu lub zapalenia ucha zewnętrznego i środkowego. Podobne objawy można zaobserwować w przypadku nieleczonych infekcji górnych dróg oddechowych.

Jednocześnie, może zdarzyć się, że pacjent:

 • gorzej słyszy mowę w hałasie;
 • z trudem rozróżnia dźwięki i poszczególne słowa;
 • nerwowo reaguje na głośne dźwięki;
 • słyszy niskie dźwięki lepiej niż wysokie.

W tym przypadku najprawdopodobniej jest to wada słuchu, która powstała w wyniku uszkodzenia ślimaka lub nerwu słuchowego. Może być spowodowana guzem mózgu, zapaleniem opon mózgowych, urazem lub wadą wrodzoną.

Zapisz się na wizytę

  © 2021 Centrum medyczne Warszawa — «Twój Lekarz w Warszawie»